Започна онлайн конкурс за прием в специалности от Факултета по изкуствата в ЮЗУ

Срокът за изпращане на материалите е 29.05.2020 година

ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград обявява онлайн конкурс за кандидат-студенти в областите на изкуствата.
Участниците трябва да представят свои материали или изяви под формата на заснети с телефон, камера, фотоапарат, уебкамера и други технически средства.
Кандидатите трябва да се представят, като изпратят към своите материали информация за - собствено име, бащино име, фамилия, град по местожителство, завършено средно образование / или дали предстои да се завърши през настоящата година/, къде е завършено средното образование / или къде ще се завърши, имейл, адрес и телефон за връзка.
Изпратените от кандидатите материали ще бъдат оценявани от комисии по съответните изкуства и науки за културата. Спечелилите първо, Второ, Трето място и поощрителни грамоти, ще могат да се запишат за учебната 2020/2021 година в съответната област на изкуствата или науките за културата, по които се провежда обучение във Факултета по изкуствата в Югозападния университет "Неофит Рилски".
Срок за изпращане на материалите: 29.05.2020 година.
Видове материали, които да се изпратят за конкурса според областите на изкуствата:
Музика:
Две музикални изпълнения различни като жанр и характер.
Лица за контакт:
народно пеене - доц. д-р Бинка Добрева - [email protected]
инструмент - Валери Димчев - [email protected]
поп и джаз - Валери Пастармаджиев - [email protected]
Специалност "Педагогика на обучението по изобразително изкуство"
Специалност "Мода"
Рисунка или серия от рисунки (до 5 бр.) на кандидатите, включващи (натюрморт, пейзаж, портрет, фигурална композиция - по избор), изпълнени с живописни или графични материали и техники; или модни скици (до 5 бр.) на тема: "Абитуриенти".
Лице за контакт:
проф. д-р Емил Куков          [email protected]
Културология
Есе /по зададена тема/.
Рекламен клип за културен туризъм върху паметници на културното наследство или рекламен клип за събитие от културния живот или културните индустрии.
Лице за контакт:
Гл. ас. д-р Димитрия Спасова         [email protected]
Телевизионно, театрално и киноизкуство
Актьорско майсторство - монолог, басня, откъс /по  избор/, етюд или танц /по  избор/
за специалностите
Филмова и ТВ режисура, Филмов и ТВ монтаж, Филмово и ТВ операторстово, Аудиовизуални изкуства и продуцентство в развлекателните индустрии
по избор от предложените:
клип, филм, документално наблюдение, друг вид материл, 5 фотографии /от следните теми:  природа, репортаж, портрет, архитектура/, сценарии.
Лице за контакт:
Гл. ас. д-р Биляна Топалова            [email protected]Снимка на Деня

Щрихи от Плевен