ЧЕЗ обезопаси 355 щъркелови гнезда (видео)

БДЗП отново дава възможност за проследяване на живота в щъркелово гнездо на живо

ЧЕЗ обезопаси 355 щъркелови гнезда за последния разрешителен период септември 2019 г. - февруари 2020 г. Дейностите бяха извършени в рамките на проекта „Живот за птиците", изпълняван в партньорство с БДЗП /Българско дружество за защита на птиците/.
В рамките на проекта компанията обезопаси 459 стълба по осем различни електропровода в защитената местност на Кресненското дефиле, на територията на природен парк Врачански Балкан, защитена местност Персин в област Плевен, в района на Дупница и Монтана. В местност Персин компанията монтира и 138 маркиращи устройства по електропровода, които намаляват риска от сблъсък на птиците в него.
През настоящата година, след отмяна на извънредното положение, ЧЕЗ Разпределение ще стартира обезопасяването на 1 132 стълба по 26 различни електропровода в районите на Гоце Делчев, Сандански, Петрич, Сливница и Своге, а през следващия разрешителен период за работа с щъркелови гнезда компанията планира да обезопаси още 300 гнезда.
За втора поредна година партньорът по проекта за защита на птиците - БДЗП, дава възможност за наблюдение чрез уеб камера на живота на щъркелите в гнездо в село Драгушиново, община Самоков. Това може да се направи на адрес free-webcambg.com, в секция „Разни".
Проектът „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България", LIFE16/NAT/BG/000612 цели защита на живота на птиците и осигуряване на възможности за безопасно гнездене. Проектът е в продължение на дългосрочната политика на ЧЕЗ Разпределение за съхраняване на биологичното разнообразие.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен