Пазарите на открито в Община Разлог се затварят от утре

Това става със заповед на кмета на общината

До второ нареждане се преустановява търговската дейност на открито на пазари за промишлени стоки и селскостопанска продукция, намиращи се на територията на община Разлог, считано от 16.04.2020 г.

Това става със заповед на кмета на Община Разлог инж.Герчев, която отменя заповед №РД-15-347/09.04.2020 г. За изпълнението на заповедта ще следят компетентните органи, кметовете по населени места в община Разлог и инж.Венцислав Гърменов, зам.кмет по „Социални дейности“.