Избрани Новини

Строги мерки за празниците в община Благоевград

Всички празнични литургии ще се водят пред храмовете

Стопаните на дребни преживни животни, които извършват клане във фермите си за предстоящите Великденски празници, да уведомяват 24 часа преди клането Областната  дирекция по безопасност на храните, строго да спазват хигиенните изисквания.

Кризисният щаб на община Благоевград заседава днес от 13,30 часа, като се прилагат по-строги противоепидемични мерки във връзка с усложняващата се епидемична обстановка и  извънредно положение в страната.

Директорът на Областната дирекция по безопасност на храните – Благоевград д-р Михаил Бащавелов обяви:„Клане на дребни преживни животни за предстоящите Великденски празници трябва да се извършва от стопаните само във ферми, регистрирани като животновъден обект по реда на чл.137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД). Допуска се клане само на дребни преживни животни, собственост на фермера. Месото е предназначено единствено за лична консумация на купувача.

Собственикът на фермата, в която се извършва клане, уведомява ОДБХ на телефон0885767649 най-малко 24 часа преди клането, за да бъде осигурен официален ветеринарен лекар, който да извърши преглед на закланите агнета. За община Благоевград официален ветеринарен лекар е д-р Калина Милушева.

При клане във фермата персоналът е задължен да спазва всички санитарно–хигиенни изисквания, както и да използва лични предпазни средства.

Клането във фермите трябва да се извършва в отделно обособено за целта място, което се състои от най-малко две помещения или от едно помещение, в което ясно са разграничени две зони - за „мръсни” операции и т.нар. „чиста” зона.
Всички повърхности в помещението и инвентарът за клането на животните да са с ненарушена цялост и да позволяват измиване, почистване и дезинфекция, наклонът на пода да позволява лесно оттичане на водите.

Всички помещения от фермата, в които се борави с храни (в конкретния случай месо) трябва да се поддържат чисти и редовно да се измиват и дезинфекцират, за да не се допусне замърсяване на агнешкото месо с остатъци от извършваната дейност, прах и други.

С цел гарантиране на безопасността на добитото месо, закланите животни да се предават от фермера на крайния потребител без излишна забава“.

На заседанието на Кризисния щаб днес по покана на кмета на община Благоевград инж.Румен Томов присъстваха свещеник Андон Шавулев и свещеник Петър Стефанов. Набелязани са конкретни действия съвместно със служители на ОД на МВР-Благоевград във връзка със светлите християнски празници. Всички ритуали, касаещи Пасхалните празници, ще бъдат изнесени отвън, извън храмовете на територията на община Благоевград.

На основание решенията на Светия синод на Българската православна църква и правителството по отношение организацията на празниците Общинският кризисен щаб съобщава:

Всички празнични литургии ще се водят от свещениците пред храмовете, като органите на полицията, служителите от отдел ‘‘Сигурност, обществен ред, охрана, транспорт и опазване на околна среда ‘‘ към Община Благоевград ще следят за спазването на необходимата дистанция между присъстващите християни.

Гражданите са задължени по време на празниците да използват лични предпазни средства.

На Цветница /12.04.2020г./, по решение на Светия синод и българското правителство в църквите няма да се раздават върбови клонки.

Следващото заседание на Кризисния щаб ще се състои на 14.04.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)