Избрани Новини

150 социално слаби ще получат хранителни продукти в Разложка община

Общината ще получи 4 тона и половина пакетирани храни

Община Разлог включи 150 лица, подпомагани по операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд“ в допълнителната целева група, на която да бъдат разпределени закупени, но нераздадени пакети хранителни продукти по Операция тип 2 „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти 2017-2019“, финансирана по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 (ОПХ ФЕПНЛ).

Управляващият орган на Оперативната програма за храни съвместно с Българския червен кръст /БЧК/ предприе инициатива за извършване на съвместни действия с Община Разлог по организирането и реализирането на кампания за подкрепа на лицата, които се подпомагат с топъл обяд.
В тази връзка със средства на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане ще се подпомогнат 150 лица от община Разлог с храни – под формата на индивидуални пакети с продукти за уязвими групи хора, които живеят в бедност.
На 8.04. Община Разлог ще получи 4 тона и половина пакетирани храни, които ще бъдат раздадени по домовете на 150 лица по предварително одобрен списък от ОП „Домашен социален патронаж“ - Разлог.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)