Петричките съветници приеха пакет "Социално-икономически мерки“

Проведе се извънредна сесия на Общинския съвет

На днешната извънредна сесия на Общински съвет - Петрич съветниците приеха предложенията на кмета в пакет „Социално-икономически мерки“.

Предложенията на кмета на община Петрич Димитър Бръчков бяха допълнени от предложения на съветниците от групите на БСП и ВМРО. В социално-икономически план за по-лесно преодоляване на последиците от кризата кметът Димитър Бръчков предложи, а съветниците утвърдиха и узакониха:
- до 30 юни да се отложи ползването на отстъпка от 5% при заплащане на пълния размер на местните данъци и такси;
- патентният данък да се преизчисли в посока намаляване;
- дължимите наеми от ползватели на общински обекти за април, май и юни да се плащат до два месеца по-късно от датата на падежа, което касае работещите обекти в извънредното положение, за които се ползват общински терени и обекти;
- неработещите обекти ще бъдат освободени от наеми към Община Петрич за срока на извънредното положение;
- няма да се дължат месечни такси за детски градини;
- Общинското дружество ВиК ЕООД няма да спира принудително водата на длъжниците при извънредно положение;
- Звено „Домашен социален патронаж“ ще доставя храна в еднократни съдове за употреба;
- отменя се „Синя зона” до края на извънредното положение. По предложение на съветниците от БСП се дописа уточнение, че ще бъдат удължени със срока на извънредното положение всички абонаменти за платено паркиране – месечни, шестмесечни и годишни, направени преди това;
- по предложение на ВМРО ще бъде изготвен график за по-честа дезинфекция в града и по-големите села;
- ще се изпрати запитване до РЗИ за отваряне на Детската млечна кухня в Петрич.

Пакетът от социално-икономически мерки ще бъде отворен за допълнения.

Кметът Димитър Бръчков направи отчет за дейността на Общинския кризисен щаб от датата на неговото сформиране (13.03.) до днес.
До второ нареждане остава да работи без дните сряда и събота общинският зеленчуков пазар при спазване на всички санитарни изисквания и задължителна дезинфекция. Кметът Димитър Бръчков изрично уточни, че Петрич е един от малкото градове в страната с работещ зеленчуков пазар, до което решение се е стигнало след писмена комуникация през НСОРБ до МЗ. „Настоявахме пазарът да работи, защото става въпрос за продукти от първа необходимост, както и за поминъка на местните стопани, което е изключително важен момент“, обоснова по-рано решението кметът Димитър Бръчков. Остават в ромските квартали на Петрич патрулите на звено „Общинска охрана“ и на полицията до второ нареждане.

Община Петрич е одобрена по проект за надграждане на услугата „Домашен социален патронаж“. От началото на следващия месец ще бъдат обхванати още 180 -200 нуждаещи се лица в града и селата над обслужваните 370 лица към момента. Освен това ще бъдат назначени на по четири часа 40 души, които ще бъдат разположени по места в община Петрич и ще подпомагат патронираните лица със закупуваните лекарства и друго, което е необходимо“, уточни кметът Димитър Бръчков. Ще продължи да се дооборудва с необходимото по преценка на лекарите и базата в Петрич на МБАЛ „Югозападна болница“ ООД. Заявена е апаратура за отделението по реанимация, съвместно с Ротари клуб ще се закупи и респиратор. Управителят на болницата д-р Илия Тонев потвърди, че Община Петрич помага активно и се отзовава, когато трябва.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен