Прокуратурата разпореди проверка на МБАЛ "Иван Скендеров“ - Гоце Делчев

Предприемат се незабавни мерки за обезпечаване на медицинското обслужване и лечение на населението в общината

Върховната административна прокуратура (ВАП) се самосезира и указа на Окръжна прокуратура-Благоевград да разпореди на съответните структури на РЗОК, Инспекция по труда, АДФИ, представители на одит от МЗ и други компетентни органи, проверка на МБАЛ „Иван Скендеров“ ЕООД – гр.Гоце Делчев с оглед предприемане на незабавни мерки за обезпечаване на медицинското обслужване и лечение на населението в община Гоце Делчев.
Проверката е във връзка с множество публикации в средства за масово осведомяване, петиции, подписки и изявления в социалните мрежи на граждани на общината, че посоченото лечебно заведение може да преустанови обслужването на населението. Причината е подадените заявления за напускане на 14 лекари от болницата и последващо изразено от тях желание да останат на работа в условията на извънредно положение, по което не се е взело отношение.
В хода на проверката ще бъдат изискани и становище и действия от страна на Общински съвет – гр.Гоце Делчев и кмета на общината, както и от лекари и ръководство на болницата.
МБАЛ „Иван Скендеров“ ЕООД – гр.Гоце Делчев е единствената в района и е сред лечебните заведения включени в националния списък, с оглед мерки и действия за борба с епидемията от COVID-19.