Риболовците ликуват: Разрешават любителския риболов нощем

Ще се лови само от брега през всички дни от седмицата

Министърът на земеделието, храните и горите издаде заповед, с която се разрешава любителския риболов през тъмната част на денонощието само от брега през всички дни от седмицата в периода от 1 април до 1 ноември, извън периода на забраната по чл.32, ал.1 от ЗРА в определени със заповедта рибностопански обекти. По подробно с правилата и обектите, в които може да се извършва нощен риболов може да се запознаете ТУК.
Във връзка с настоящата усложнена епидемиологична обстановка призовават при извършване на любителки риболов през тъмната част на денонощието да се проявява обществена отговорност и стриктно да се придържат към указанията на Националния оперативен щаб за ограничаване на разпрострванението на COVID-19 и въведените противоепидемични мерки със заповедите на министъра на здравеопазването. Припомням, че за справяне с разпространението на вируса е ограниченено струпването и движението на групи хора и спазване на дистанция от 2 метра между хората навън.
Апелира се към любителите-риболовци при осъществяване на своето хоби освен правилата за отговорен риболов да спазват и указанията на Националния оперативен щаб и да се съобразяват с въведените противоепидемични мерки от Министерството на здравеопазването.
Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури Ви призовава да останете вкъщи.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"