ДНСК продължава проверките по сигнали

Фт 13-ти до 27 март в ДНСК са получени и е започнала работа по 575 жалби и сигнали от граждани

Всички административни услуги, които се изпълняват от Дирекцията за национален строителен контрол, се заявяват и извършват по досегашния ред - на „едно гише“, чрез лицензиран пощенски оператор или електронна поща. Инспекторите от дирекцията продължават да правят проверки по жалби и сигнали както и до сега, спазвайки необходимите мерки за безопасност на служителите и гражданите.
С цел превенция на хората от разпространяване на инфекции жалбите, сигналите и заявленията, които се подават на „едно гише“, се пускат в кутия, поставена на общодостъпно място. Такива кутии са разположени в административната сграда на ДНСК в София, както и в сградите на всички РДНСК в страната.
В периода на извънредното положение се спират плановите проверки в общините.
Предприетите от дирекцията действия са във връзка със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение по отношение на сроковете за изпълнение на административни услуги и провеждане на административни производства, както и за превенция на служителите.
Разрешенията за строеж се проверяват само в дирекцията, като при непълна окомплектовка, съгласно чл. 149, ал. 5 от ЗУТ документите се връщат на главните архитекти за доокомплектоване.
Държавните приемателни комисии също продължават работа и се процедират по законоустановения ред.
За периода от 13-ти до 27 март в ДНСК са получени и е започнала работа по 575 жалби, сигнали от граждани, искания за назначаване на държавни приемателни комисии и издаване на разрешения за ползване. За сравнение, за времето от 2-ри до 12 март са подадени 543 броя.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен