Отворете очите и душите си за децата с аутизъм!

Днес отбелязваме Световния ден на осведомеността за аутизъм

Да усещаш, че в живота ти идва по-специално изпитание, да виждаш, че детето ти не се развива като другите - спряло е да общува, затворило се е в себе си... Да срещаш укорителните погледи на роднините и апатията на българските институции. Това са само част от ежедневните борби на родителите на деца с аутизъм.

Днес отбелязваме Световния ден на осведомеността за аутизъм.

Отбелязването на този ден цели да алармира световната общност за превръщането на аутизма в глобална здравна криза, да повиши осведомеността и да насърчи ранното диагностициране и ранната интервенция, които са от основно значение за успешното развитие на децата- аутисти.

На този ден почетаме уникалните таланти и способности на хората с аутизъм, проявяваме  толерантност и съпричастност към процесите на приобщаването им в обществото.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен