Община Сандански осигурява топла храна за най-уязвимите групи

От утре 70 лица в работните дни ще се ползват от услугата

Община Сандански съвместно със Социалния патронаж, Дирекция „Социално подпомагане“ и Доброволческо формирование - Сандански ще доставя ежедневно по домовете на хората от уязвими групи /възрастни, самотноживеещи, болни, инвалиди/ топла храна.

От утре 70 лица в работните дни ще получават топла храна от представител на общината, социален работник и доброволец. Списъкът на лицата, които попадат в уязвимата група, се съгласува с Дирекция „Социално подпомагане“. Лицата по селата ще бъдат обслужвани от кметовете и кметските наместници. Така потребителите ще могат да се възползват и от други съпътстващи мерки под формата на консултиране и информация за възможностите за подпомагане.

Всеки гражданин, който има информация за лице в неравностойно положение, нуждаещо се от подкрепа, може да подава сигнал на посочените телефони: 0746/ 8 74 10 и 0882 011 117.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"