В Белица обявиха вечерен час

След 21.00 часа никой няма право да излиза от дома си

Със заповед кметът на Община Белица обяви вечерен час за всички населени места на територията на община Белица – 21:00 часа. След този час никой няма право да излиза от дома си. Заповедта важи изрично и за магазините за хранителни стоки.
Нарушителите на настоящата заповед ще бъдат предадени на органите на властта и ще претърпят санкции от 5000 лева и до 5 години затвор.

Контролът по изпълнение на заповедта се възлага на началника на ПУ-Белица към РУ-Разлог. Кметовете и кметските наместници по населени места са длъжни да оказват пълно съдействие на служителите на полицията, като създадат организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки, а за Белица – Лазар Лардев, главен специалист „ОМП“.