Избрани Новини

Онлайн викторина търси знанията на децата за "Лешоядите – санитари на природата“

Ученици от общините Кресна, Благоевград, Струмяни, Симитли и Сандански могат да участват

"Зелени Балкани" е национална, неправителствена, природозащитна организация, работеща вече над 30 години в сферата на опазването на редки и застрашени видове и техните местообитания.
От самото създаване една от основните цели на организацията е брадатият лешояд да бъде върнат отново в списъка на гнездящите птици в България. Той е символ на българската природозащита, но поради човешките дейности е изчезнал през 60-те години от България и Балканския полуостров. Преди да успеем да върнем брадатия лешояд, обаче трябва да сме сигурни, че състоянието на другите 3 вида лешояди (белоглав, египетски и черен) е стабилно. Ето защо екипът е стартирал дейности по възстановяването на белоглавия и черния лешояди като гнездящи в райoните на Сливен, Котел, Враца, Кресна, Благоевград и Ивайловград.
За да достигнат по-широко разбиране за опазването на лешоядите и за да се повиши подкрепата и грижата на обществото за защитените зони и видове, екипът организира онлайн  викторината „Лешоядите – санитари на природата“.
Викторината е насочена към учениците от 6-ти и 7-ми клас от училищата, които се намират в някои от следните общини: Община Сливен, Община Котел, Община Враца, Община Кресна, Община Благоевград, Община Струмяни, Община Симитли и Община Сандански.
Ако искате да се включите във викторината, попълнете следния онлайн формуляр ⇒ https://forms.gle/9pDV2VP2EGLn2jA37 до 5 април 2020.
10 от най-добре представилите се участници ще бъдат наградени с посещение в някой от районите за работа по опазване на лешоядите. Учениците ще имат възможността да видят отблизо лешояди и да се потопят в работата по опазване на лешоядите за един ден.
Поощрителните награди са лешоядна чаша и настолна игра с видове от екологичната мрежа НАТУРА 2000.
Всички участници и техните ръководители ще получат сертификат за участие, както и допълнителни информационно-образователни материали.
Наградените участници ще бъдат обявени на сайтовете на Зелени Балкани и проект "Светло бъдеще за черния лешояд", на фейсбук страницата на 21 май, когато е официалният Ден на НАТУРА 2000.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)