Кризисният щаб в Банско търси варианти за компенсиране на загубите

Въведената карантина наложи спирането на работата на всички предприятия в града

Общинският кризисен щаб предприе поредица от действия, за да подпомогне институционалното решаване на проблема с компенсирането на загубите на местния бизнес в Банско.
Съгласно Заповед № РД-01-132/ 17.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, на територията на Банско са въведени противоепидемични мерки за срок от 14 дни, през което време работят само хранителните магазини, аптеки, банкови офиси и бензиностанции.
Въведената карантина наложи спирането на работата на всички предприятия в града и постави пред тежко изпитание местния бизнес във всички сектори.
Общинският кризисен щаб е в постоянна връзка с представители на бизнеса и обсъжда с тях проблемите и възможните варианти за решаването им, които да бъдат предложени на Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Съгласно проекта на Постановление за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при преустановяване на работа поради извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., са предвидени мерки за компенсиране на загубите на редица работодатели в сектори и икономически дейности.
Общинският кризисен щаб води разговори, консултации и кореспонденция с различни държавни институции, в които акцентира върху особения статут на Банско в момента, за приемане на компенсаторни мерки, обхващащи всички предприятия от местния бизнес.
Всички заинтересовани ще бъдат информирани за приетите мерки за компенсиране на загубите.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"