Избрани Новини

Бюрото по труда в Банско ще заработи след карантиния период за града

Консултации по телефон може да се направят на 0749 88400 или 0747 80903

Дирекция Бюро по труда - Разлог уведомява, че приемът на клиенти за обслужване във филиала на ДБТ - Банско ще започне след отпадане на карантинния период за града. Консултации по телефон може да се направят с позвъняване на номер 0749 88400 или 0747 80903. Към момента сте длъжни да спазвате заповедта на Здравния министър.
Агенцията по заетостта отново препоръчва на всички, които желаят да ползват услугите ѝ, да се съобразят с мерките на правителството по отношение на COVID-19 и с призива на обществеността за ограничаване на контакти и срещи, особено на места със струпване на хора, каквито често са бюрата по труда.
Това се отнася най-вече за желаещите да се регистрират като търсещи работа лица, поради освобождаване от работа, включително и след завръщане от чужбина, т.е. за да получават обезщетения за безработица. Припомняме, че Агенцията по заетостта предоставя възможността за подаване на заявление за регистрация по електронен път към съответното бюро по труда чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ). Формулярът на заявление-декларация за регистрация може да бъде изтеглен от официалния сайт на АЗ. Помощна информация за начина за ползване на ССЕВ може да се намери също там.
Лицата с активна регистрация като безработни, които имат планирани срещи с трудовия си посредник, също не е задължително да посещават бюрото по труда в периода на извънредно положение. С тях ще се свърже трудовият им посредник по телефон или електронна поща, за да уточнят необходимите действия в този период.
Работодателите също се призовават да търсят услугите на бюрата по труда чрез неприсъствени методи за комуникация. В тази връзка Агенцията по заетостта им обръща внимание да не вземат прибързани крайни решения относно своя персонал и да бъдат отговорни за съхраняване на основния си капитал – човешкия ресурс.
В случай на масово освобождаване на персонала следва да се спазва нормативния ред, регламентиран в Закона за насърчаване на заетостта, но Агенцията по заетостта силно препоръчва вземането на подобно решение да се предшества от консултация със съответното бюро по труда с оглед своевременно планиране на възможните действия за преодоляване на критичния период. Очаква се да бъдат приети условията и редът за прилагане на кризисната мярка за работодатели, които са преустановили дейността поради поставени забрани и ограничения извънредно положение. Следете за актуална информация официалната страница на Агенция по заетостта.
Обръща се внимание, че съгласно чл. 355 от Наказателния кодекс в условията на въведено извънредно положение с лишаване от свобода от 5 години и глоба от 10 до 50 000 лева се наказва лице, което наруши наредба, правила или мерки, издадени против разпространяването или появяването на заразителна болест по хората.
Напомнят, че от 13.03.2020 г. е обявено извънредно положение в цялата страна, което на този етап е валидно за периода до 13 април 2020 г.
Една от мерките е спазване на задължителен карантинен срок от 14 дни от хората, пребивавали или преминали от рискови държави.
Дирекция „Бюро по труда” прилага всички мерки за недопускане разпространяването на вируса COVID – 19 при взаимодействие със съответните отговорни институции, в т.ч. поделенията на Министерството на вътрешните работи и Министерството на здравеопазването.
НОИ информира на сайта си, че лицата, които по уважителни причини не са могли да подадат съответните документи, ще могат да ги подадат в срок до 14 дни след отмяната на извънредното положение.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)