Още култура за възрастните хора

Министерството на културата предостави списък с достъпното съдържание

Възрастните хора над 65 г., които не могат да се самообслужват, поставените под карантина, както и настанените в социални и специализирани институции могат, при техническа възможност, да гледат различни културни мероприятия онлайн. В периода на извънредното положение всички културни мероприятия бяха отменени, но част от музеите, театрите, оперите, филхармониите и библиотеките предлагат все повече безплатни дистанционни форми за посещение и гледане на различни изложби, представления или други електронни ресурси. За да бъде запазен културният живот на гражданите.

Министерството на културата събра и предостави списък на повече от 50 онлайн събития, които ще се проведат в следващите дни и седмици. Министерството, съвместно с Министерството на труда и социалната политика, призовават близките на възрастни хора, както и персонала в социалните и специализираните институции, да помогнат да достигне културно съдържание до повече хора. Списък със събитията може да намерите тук: https://www.mlsp.government.bg/…/fil…/prescentur/Kultura.doc

Повече информация в линка:
https://www.mlsp.government.bg/index.php…Снимка на Деня

Щрихи от Плевен