Прокуратурата в Кюстендил извършва проверки по сигнали

В община Кочериново е въведен вечерен час след 19:00 ч.

Окръжна прокуратура – Кюстендил е извършила проверка, с оглед указанията, дадени от Върховна административна прокуратура и Софийска апелативна прокуратура, за предприетите мерки против разпространение на вируса Covid-19.
Незабавно са били изпратени разпореждания до областния управител на област Кюстендил и кметовете на деветте общини на територията на областта.
В Окръжна прокуратура – Кюстендил е постъпила информация от органите на местната власт за спазване на мерките и указанията, въведени със заповедите на министъра на здравеопазването, както и препоръките на Националния оперативен щаб. Кметовете са издали заповеди, касаещи противоепидемичните мерки, с оглед спецификата на отделните населени места. Сред тях са провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични дейности, в т.ч. дезинфекция на обществени места и търговски обекти, спазване на санитарно-хигиенни изисквания и недопускане на струпване на хора, преустановяване на платено паркиране на ППС, създаване на организация за подпомагане на възрастни и нуждаещи се хора. Забранени са масови мероприятия и организиране на пазари. В община Кочериново е въведен вечерен час след 19:00 ч. На територията на община Трекляно има едно лице под домашна карантина, което се наблюдава от органите на МВР.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен