Превозвачи и таксиджии с мерки за дезинфекция в Сандански

Превозните средства от обществения транспорт ще се движат по празнично разписание

Кметът на община Сандански Атанас Стоянов издаде заповед, с която всички превозвачи на територията на община Сандански се задължават да спазват строго алгоритъм на дезинфекционните мероприятия. Предложеният алгоритъм е разработен от специалисти на лаборатория „Дезинфекция и стерилизация“ към Национален център по заразни и паразитни болести и има за цел да предостави на собствениците, управителите и работещите в различни обекти с обществено предназначение, информация за изискванията и стъпките за изпълнение на необходимите дезинфекционни мероприятия, във връзка с епидемичното разпространение на COVID-19.
Според заповедта превозните средства от обществения транспорт ще се движат по празнично разписание и при строго спазване на личната хигиена на водачите на транспортните средства и съответно на пътниците.
Всички превозвачи, в това число и таксиметровите, да спазват строги мерки за дезинфекция на транспортните средства няколко пъти в денонощие, т.е. след всеки курс по съответните маршрути.
Многократно да се дезинфекцират всички рискови места в транспортните средства /дръжки, врати, облегалки, подовете на автомобилите и автобусите, стъкла и др./
Поставяне на дезинфектанти на вратите на автобусите и недопускане на струпване на пътници около входовете и изходите на автобусите, като се спазва дистанция.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"