Избрани Новини

От днес в Благоевград показват в реално време измерените показатели за качество на въздуха

Данните има на интернет страницата на Общината

Данните от монтираната автоматична станция за измерване на качеството на въздуха в Благоевград, от днес, могат да се наблюдават от жителите в реално време.

На интернет страницата на община Благоевград, данните отчетени от автоматичната станция
- Може да видите тук http://www.blgmun.com/calendar288/1.html

- Пределно допустимата концентрация за фини прахови частици е 50 µg/m3 и се отнася за показателите, които по стандарт са за качество на въздуха със стойности за ФПЧ10 µg/m3.

- Монтираната автоматична станция измерва и ФПЧ 2,5 µg/m3 с допустима концентрация за фини прахови частици 20 µg/m3.

- Данните за състоянието на атмосферния прах в Благоевград се оповестяват от станцията, която бе монтирана на 6 март в района на фирма „Ванико“.

- Фините прахови части се измерват 24 часа по искане на жителите на Благоевград.

- Автоматичната станция ще остане монтирана, докато е необходимо да се направи анализ на качеството на въздуха в Благоевград.

До момента еднократно, на 11 март сутринта след 08,00 часа, е регистрирано превишаване на пределно допустимите норми по показатели ФПЧ. Максималното превишаване, което е измерено от станцията, е 200 µg/m3, което е четирикратно над пределно допустимата норма. Своевременно е направена проверка на място от служители на община Благоевград и е установено, че завишаването е от изгаряне на омаслен дървен материал /траверси/ в печатна база. Предприети са мерки.
Община Благоевград продължава да следи данните за нивата на ФПЧ10, получени от измервателната станция.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)