Избрани Новини

Банско - живот под карантина

Разрешено е излизане за пазаруване само по 1 човек с предпазни средства

Общинският кризисен щаб в Банско получава информация за проблемите на гражданите и предприема необходимите действия в рамките на правомощията си и при стриктно спазване заповедта на министъра на здравеопазването. С предимство се решават нетърпящите отлагане въпроси.
Доставката на храни, медикаменти и стоки от първа необходимост става само през КПП на изхода на Банско в посока към Разлог под контрола на представители на РЗИ и БАБХ.

За извършване на социалните дейности е създадена извънредна организация. Открити са горещи телефонни линии само за хуманитарни въпроси / 0896805125, 0894358250, 0899123739, 0893637010 /

КПП на трите изхода на Банско - към Разлог, Добринище и с.Баня са изнесени на такова разстояние, че животновъдите да могат да стигат до фермите си. Тяхното движение е при специален режим, контролиран от органите на МВР. Ще бъде обявен начинът за доставката на фураж.

Производителите на мляко могат да изнасят продукцията си до мандрите със съдействието и под контрола на представителите на БАБХ и РЗИ на КПП.

В много от хранителните магазини, аптеките, бензиностанциите и банките персоналът е от съседни на Банско населени места и това създава проблем за работата на обектите. Апелира се към собствениците да назначат временно на работа местни хора или да променят работното кппвреме, така че да не се стига до затваряне на обектите.

Хората с медицински проблеми да се обръщат към личните си лекари, а при спешни случаи на телефон 112.

При общия краен недостиг на предпазни средства и дезинфекционни консумативи щабът  съдейства за доставката на предпазни средства в аптечната мрежа.

Отправя се призив към наемодателите да не гонят от квартирите досегашните си наематели, които не могат да напуснат Банско.

Няма възможност и не е необходимо да се правят масови изследвания на работещите в туристическия бранш.

Както ясно е записано в заповедта за налагане на карантина от страна на правителството: напускането на домовете ще бъде осуетявано и санкционирано. Разрешено е излизането от домовете за пазаруване или други неотложни нужди само по 1 човек с предпазни средства. Родителите да не допускат излизането на децата от домовете.

Съветваме гражданите да не се опитват да излизат или влизат в града по полски и горски пътища под страх от строги санкции за неспазване на разпоредбите на контролно пропускателния режим в условия на пандемия, съгласно чл.355 (2) от Наказателния кодекс.

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС
Чл. 355. (1) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 23 от 2020 г.) Който наруши наредба, правила или мерки, издадени против разпространяването или появяването на заразителна болест по хората, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба от хиляда до десет хиляди лева.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. - ДВ, бр. 23 от 2020 г.) Ако деянието е извършено по време на епидемия, пандемия или извънредно положение, свързано със смъртни случаи, наказанието е лишаване от свобода до пет години и глоба от десет до петдесет хиляди лева.Топ Новини

Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов