Общинският кризисен щаб в Банско иска затваряне на хотели

Гражданите и гостите да преустановят всички групови форми на дейност

Общинският кризисен щаб в Банско препоръчва освен стриктното спазване на мерките, упоменати в Заповед № РД – 01 – 124/ 13.03 2020 г. на министъра на здравеопазването следните мерки:

1. Да бъде преустановено посещението на всички търговски обекти на територията на Община Банско, в т.ч. фризьорски и козметични салони. Всички хранителни магазини, аптеки, бензиностанции, банкови и застрахователни офиси да спазват строго определените санитарно- хигиенни условия. В противен случай ще бъдат предприети всички необходими законови мерки за преустановяване на дейността им.

2. Гражданите и гостите на Община Банско да преустановят всички групови форми на дейност и мероприятия и да спазват определените от Националния оперативен щаб санитарно-хигиенни изисквания.

3. Всички собственици, управители и работещи в хотелиерския бранш да предприемат всички необходими мерки за неприемане на нови туристи, а настанените в момента да бъдат запознати и задължени да изпълняват мерките, определени от Националния оперативен щаб. Да бъде ограничено свободното движение извън хотелските комплекси и места за подслон на пребиващите в тях гости.

Препоръчва се да бъдат предприети мерки за предсрочно прекратяване престоя на гости на хотели и места за настаняване.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен