Служители на патронажа в Петрич ще следят и за нуждата от лекарства на възрастните

Кметове и кметски наместници ще съдействат за доставяне на лекарства по селата

Работещите в звено „Домашен социален патронаж“ при доставянето на храната на нуждаещите се в община Петрич ще питат живеещите сами и в невъзможност да се движат възрастни хора за нуждата им от лекарствени продукти. Кметовете и кметските наместници ще съдействат за доставянето на лекарствата по селата, а в града служители на Общинска администрация ще ги носят до адрес. Услугата за доставянето на храната ще се извършва в съответствие с всички хигиенно-санитарни изисквания и засилен контрол в т.ч. задължително с предпазни медицински маски и ръкавици от работещите в звено „Домашен социален патронаж“. Няма да се влиза в домовете на хората, които са в състояние да се движат. Ще се влиза особено прецизно, без да се осъществява пряк контакт единствено при възрастните хора, които са в невъзможност да се обслужват и нямат близки хора при себе си. Това е разпореждане на кмета Димитър Бръчков.

Още от утре храната, която се доставя от Домашен социален патронаж, вече ще бъде в еднократни съдове за употреба.

Припомняме, че преди три години беше разширен обхвата на социалната услуга, за да се стигне до всички уязвими групи и в селата на община Петрич. При необходимост за връзка със звено „Домашен социален патронаж“ - тел. 0745/6 10 62!Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"