Затварят музея, банята и пенсионерските клубове в Разлог

Кризисният щаб заседава спешно

Във връзка с извънредното заседание на Народното събрание от днес, обявяването на извънредно положение в страната и заповедта на министърът на здравеопазването Кирил Ананиев, инж. Красимир Герчев – председател на Общинския Кризисен щаб, свика спешно заседание. На него присъстваха зам.председателя д-р Татяна Джупанова – представител на РЗИ, главен инспектор Христо Арнаудов - началник на РУ-Разлог, инж.Венцислав Гърменов – зам.кмет и Димитър Крънчев – секретар на Общината.
Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас, със заповед на министърът на здравеопазването Кирил Ананиев се въвеждат следните мерки, отнасящи се за всички обекти на територията на Община Разлог:
- Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите;
- Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение;
- Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини;
- Преустановяват се всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма;
- Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА-центрове, фитнес зали и други);
- Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания;
- Преустановяват се детските и женски консултации, профилактичните прегледи и имунизации, приемът и провеждането на планови операции, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения;

С нарочена заповед на кмета на Община Разлог до 29 март 2020г. затварят следните обекти :
- Исторически музей – Разлог
- Минералната баня в село Баня
- Всички пенсионерски клубове на територията на Община Разлог,

Срокът и обхватът на мерките може да бъде променен в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен