Благоевградска община е включена в проект за предучилищно образование

Обезпечават се средствата за такси на децата от уязвими групи

Във връзка с публикациите за освобождаването от такси в детските градини, Ви информираме, че детските градини в община Благоевград са включени в проект № BG05M2ОP001-3.005-0004 за „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ на Министерството на образованието и науката.
Проектът цели разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност. От 13 детски градини в община Благоевград в проекта участват 10 градини, с общ брой -152 деца. Съгласно Дейност 2 в проекта освен допълнителната педагогическа помощ, се включва и обезпечаване на средствата за такси на децата в детски градини, с повишена концентрация на деца от уязвими групи.

 


Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"