ЮЗДП обсъди предложенията на бизнеса, свързани с пазара на дървесина

Ще се търсят варианти за корекция в утвърдените договори за ползване на дървесина, съобразени с пазарните условия

Ръководството на Югозападното държавно преприятие разгледа и обсъди предложенията на дърводобивни и дървопреработвателни фирми от Благоевградска, Пернишка, Кюстендилска и Софийска области, свързани с пазара на дървесина, действащите договори за ползване от горите, както и промени в нормативната уредба.
За да се облекчи работата на фирмите, ще се търсят варианти за корекция в утвърдените договори за ползване на дървесина, съобразени с пазарните условия. ЮЗДП има оперативна готовност да обособява нови и по-малки обекти, които да предоставя на процедури. Поради ограниченото към момента търсене на дървесина за предстоящи процедури ще се търсят възможности за оптимизиране на цените на иглолистната технологична и на широколистните дърва за огрев. В отговор на настояванията на бранша ЮЗДП поема ангажимент за по-ефективни действия и засилен контрол при приемане и окачествяване на дървесината.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен