Отлага се общественото обсъждане на проекта за парк "Свети Врач“

Ще се проведе преди да се внесе за гласуване на заседание на Общинския съвет

Във връзка с епидемиологичната обстановка и заповедта на министъра на здравеопазването, временно се отлага общественото обсъждане на изготвения проект за устройствен план на парк „Свети Врач“, което бе насрочено за 12 март /четвъртък/ 2020 г.

Общинска администрация – Сандански се ангажира да уведоми гражданите за новата дата, на която ще се проведе общественото обсъждане, в зависимост от развитието на епидемиологичната обстановка.

С оглед значимостта на казуса, обсъждането ще се проведе преди да бъде внесено за гласуване на заседание на Общинския съвет.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен