Община Червен бряг взима превантивни мерки срещу коронавируса

Кметът Цветан Костадинов заяви, че не бива да има паника сред населението

Към момента в Община Червен бряг няма регистриран случай на коронавирус. Това стана ясно от проведеното днес заседание на Кризисния щаб, формиран в Общината, във връзка с появата на коронавирус на територията на България и по специално в Плевенска област.

Кметът Цветан Костадинов заяви, че не бива да има паника сред населението, но гарантира, че ще бъдат взети всички необходими превантивни мерки и ще бъдат спазени указанията, които Министерският съвет прие на извънредно заседание в събота.

Общинска администрация ще бъде в постоянна връзка с РЗИ Плевен, за да информира жителите на Червен бряг за актуалната обстановка и реакция при съмнение за наличие на заболяване.
Ще бъде направено искане до Министерски съвет за подсигуряване на 3 бр. диспенсъри за дезинфекция.

В МБАЛ Червен бряг са подсигурени 4 бр. стаи за изолатори с общо 10 бр. легла. .
Управителят на болницата Камен Влахов съобщи на комисията, че на 06 март / четвъртък/ са взети проби от РЗИ Плевен от лежащо болни в МБАЛ Червен бряг, от които е установено, че няма положителни резултати.

Направено бе предложение от фонда за неотложна защита на населението да бъдат подсигурени средства за закупуване на 14 бр. пръскачки, които ще бъдат раздадени на кметовете на кметства в община Червен бряг за дезинфекция на обществено достъпни места.

Още информация гражданите могат да получат на следните телефони:

0659/ 92708
0659/92630Снимка на Деня

Щрихи от Плевен