Младежи ще обсъждат "Човекът – свободен и независим“

Ще се проведе II-ра Национална младежка конференция

Министерството на здравеопазването, ЮЗУ „Неофит Рилски“, Синдикатът на българските учители и Община Благоевград – Общински съвет по наркотични вещества, организират II-ра Национална младежка конференция „Човекът – свободен и независим“, която ще се проведе в периода 10 – 12.03. в Университетски център „Бачиново“. Тя е под патронажа на Неофит, патриарх български и митрополит Софийски и Бойко Борисов, министър-председател.

П Р О Г Р А М А

10.03.

13.30 - 14.00 Откриване на конференцията

– инж.Румен Томов – кмет на община Благоевград

– проф. д-р Борислав Юруков, ректор на ЮЗУ „Неофит Рилски“

14.00 - 14.30 Приветствия на официалните гости

МОДУЛ І

Зала 1

14.30 - 15.00 „Българското училище“ – интерактивни часове, атрактивни учебници и безопасна среда“ – Представител на Министерството на образованието и науката

16.00 – 16.30 „Ролята на учителя за изграждане на качествена образователно-възпитателна среда“ – д.ик.н. Янка Такева, председател на СБУ

16.30 - 17.00 „Наркотици и ученици – ситуация недопустима“ – Стефан Балабанов, заместник-министър на МВР

17.00 - 17.30 Дискусия

11.03.

МОДУЛ ІІ - РАБОТА ПО СЕКЦИИ

СЕКЦИЯ І /УЧЕНИЦИ/

Зала 2

09.30 - 10.45 Дискусия с представители на ГДБОП – отдел „Наркотици“и иновативни практики по превенция - ЮЗУ „Неофит Рилски“, Модератор гл. ас. Д-р Марияна Шехова-Канелова ЮЗУ „Неофит Рилски“

СЕКЦИЯ ІІ /УЧЕНИЦИ/

Зала 3

Дискусия с представители на ГДБОП – отдел „Киберпрестъпност“

Модератор: Магделена Рахова ОбСНВ

СЕКЦИЯ ІІІ /СПЕЦИАЛИСТИ И УЧИТЕЛИ/

Зала 4

Дискусия с представители на РУО , Синдикат на българските учители, РЗИ, ОДП, Окръжен съд, Окръжна прокуратура, Държавна агенция за закрила на детето

Модератор: д-р Теменужка Любенова ОбСНВ

11.00 - 12.30 СЕКЦИЯ І /УЧЕНИЦИ/

Зала 1

Обобщаване на проблемите и изготвяне на предложения за решаването им с помощта на ЮЗУ „Неофит Рилски“

Модератор: гл. ас. Д-р Марияна Шехова-Канелова ЮЗУ „Неофит Рилски“

СЕКЦИЯ ІІ /УЧЕНИЦИ/

Зала 2

Обобщаване на проблемите и изготвяне на предложения за решаването им

Модератор: Магделена Рахова ОбСНВ

СЕКЦИЯ ІІІ /СПЕЦИАЛИСТИ И УЧИТЕЛИ/

Зала 3

Дискусия с представители на ГДБОП – отдел „Наркотици“ и отдел „Киберпрестъпност“

Модератор: д-р Теменужка Любенова ОбСНВ

14.00 - 15.30 Обща среща на трите секции – представяне на обобщените проблеми и изготвяне на общи предложения за решаването им

Зала 1

Модератори: гл. ас. Д-р Марияна Шехова-Канелова ЮЗУ „Неофит Рилски“ и Магделена Рахова ОбСНВ

15.30 - 16.00 Представяне на филм по превенция на наркоманиите „Неупиваема чаша“ и среща с екипа, създал филма

МОДУЛ ІІІ

12.03.

Зала 1

09.30 - 10.30 Изработване и приемане на обръщение към учениците, учителите и родителите в страната от участниците в конференцията

Модератори: гл. ас. Д-р Марияна Шехова-Канелова ЮЗУ „Неофит Рилски“ и Магделена Рахова ОбСНВ

10.30 - 11.00 Среща с Негово Високопреосвещенство Неврокопски митрополит Серафим

11.00 - 11.20 Закриване на конференцията