В Банско разискваха предизвикателствата пред малкия бизнес

Ако има нещо голямо в малкия бизнес, това са предизвикателствата

Определяните като гръбнак на местната икономика предприемачи са изправени ежедневно пред трудности, които могат да бъдат преодолявани с упорит труд, много гъвкавост и бърза адаптация към променящата се среда.
Собствениците на малък бизнес в Банско също трябва да се справят с многобройни препятствия. Те са наясно, че шансът им да се позиционират и задържат на пазара е в съчетаването на традицията с модерността и безкомпромисното качество. Дори онези, които определят себе си като занаятчии, не си позволяват да изостанат в познаването и използването на нови материали и технологии.Такава беше и идеята на проведената в Кемпински хотел Гранд Арена Банско среща, на която бяха презентирани нови материали и продукти в традиционното за Банско мебелно производство.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен