Среща по проект организира в Благоевград МОСВ

Темата на проекта е "Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите“

Министерството на околната среда и водите организира среща-консултация по Проект №  "Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите“, който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд.
Събитието ще се проведе днес от 11:00 часа в Благоевград, хотел Монте Кристо, с адрес ул."Света гора" №1.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"