Избрани Новини

Кметът ще представлява Община Благоевград в Асоциацията по ВиК

Общинският съвет - Благоевград проведе днес извънредно заседание

Общинският съвет - Благоевград проведе днес извънредно заседание. Заседанието се проведе под ръководството на председателя на Общинския съвет Благоевград Андон Тодоров.

Сесията бе проведена при следния дневен ред:

Председателят на Комисията по бюджет, финанси и европроекти д-р Владимир Пандев докладва предложение от кмета на Община Благоевград инж.Томов за предстоящото редовна заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК Благоевград . Събранието ще се проведе на 27.02.  /четвъртък/ от 11,00 часа. Изказване по предложението направиха общинските съветници Гергана Янчева, Иван Ризов, Кирил Илиев, Гергана Муртова и адвокат Албина Анева. Управителят на ВиК Благоевград инж.Росица Димитрова присъства на извънредната сесия по покана на Общинския съвет и направи изказване за дейността на Асоцията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД- Благоевград.

След гласуване Общински съвет-Благоевград взе решение, като дава съгласие кметът на Община Благоевград инж.Томов да участва в предстоящото заседание на Асоциацията по ВиК Благоевград на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД- Благоевград.

По точка първа от предложение дневен ред на Общото събрание, да гласува „ЗА“ приемане на годишен отчет за дейността на Асоциацията по ВиК.

По втора точка от предложения дневен ред да гласува „ЗА“ приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК.

По точка трета да гласува „За“ приемане на бюджет на Асоциацията по ВиК за 2020г.

По точка четвърта да гласува „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, относно приемане на решение за промяна на границите на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-Благоевград, чрез отпадане на Община Петрич и прекратяване членството на Община Петрич в Асоциацията по ВиК.

По точка пета от предложения дневен ред да гласува „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, относно приемане на решение за промяна на границата на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД-Благоевград, чрез отпадане на Община Струмяни и прекратяване членството на Община Струмяни в Асоциацията по ВиК.

В случай на обективна невъзможност, кметът на Община Благоевград инж.Томов да участва в заседанията на Асоциацията по ВиК-Благоевград, Общински съвет-Благоевград възлага правомощията на заместник-кмета по строителство и сигурност инж. Евгени Терзиев.

Следващото редовно заседание на Общински съвет - Благоевград ще се проведе на 28 февруари.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)