Мартенички предлагат във фоайето на Общината (снимки)

Те са изработени от потребители на социални услуги

От днес до края на седмицата във фоайето на Община Благоевград може да закупите мартеници, изработени от потребители на социални услуги от Дневен център за деца с увреждания „Зорница“, “Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Светлина“, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Зорница“, Защитено жилище „Искра“, Защитено жилище “Струма“, Защитено жилище “Слънчев дом“. В инициативата ще се включат и ,,Звено Психосоциална рехабилитация, ресоциализация и трудова терапия“ към Център за психично здраве - Благоевград, с управител д-р Николай Янакиев.
Инициативата е част от трудотерапевтичната дейност, която подпомага и създава начин за преодоляване на социалната изолираност, създаване на възможност за инициативност, придобиване на нови знания, умения и навици за по-добро справяне с нуждите на ежедневието и укрепване на психическото равновесие.
Базарът е в партньорство с Движение "Ние, жените" - Благоевград. Всеки, който желае, може да закупи мартеници за своите близки и любими хора.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"