Днес е Международен ден в подкрепа на жертвите на престъпления

През 1990 г. правителството във Великобритания издава така наречената "Харта на жертвите на престъпността"

Всяка година на 22 февруари отбелязваме Международния ден в подкрепа жертвите на престъпления.

Хартата на жертвите на престъпността би могла да се разглежда и като първият официален документ, който поставя началото на диалога между пострадалите от престъпления и институциите.

Престъпността може да засегне всеки един от нас и всяка година милиони хора в Европейския съюз в действителност стават жертви на престъпления.

Според данни на Евростат годишно се регистрират близо 30 милиона престъпления против личността или собствеността, като за много престъпления никога не се подава сигнал. Всяка година около 75 милиона души стават преки жертви на криминални деяния.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен