Парична гаранция от 10 000 лв. за собственика на фирма "Феникс"

Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд - Кюстендил

Районен съд – Дупница под председателството на съдия Страхил Гошев  взе мярка за неотклонение ,,Парична гаранция”, в размер на 10 000 лв. по отношение на Кольо Илиев и определи 10- дневен срок за внасяне на паричната гаранция, считано от днес. При  непредставянето й в посочения срок, съдът може да вземе на подсъдимия по- тежка мярка за неотклонение.
Съдът остави без уважение искането на РП - Дупница за вземане по отношение на Кольо Илиев на най-тежката мярка „Задържане под стража“.
При определяне вида на мярката, съдът отчита комплексно и задълбочено личността на обвиняемия и неговото чисто съдебно минало, тежестта на обвинението, което не е тежко престъпление по смисъла на чл. 93, т.7 от НК, вида и размера на предвидените в закона за същото наказания, здравословното състояние на обвиняемия и възрастта му – 67 години, пише в мотивите на съдия Страхил Гошев.
Определението подлежи на обжалване и протестиране пред Окръжен съд – Кюстендил, в тридневен срок.

Кольо Илиев е привлечен като обвиняем по досъдебно производство, за това че от неустановена дата до 05.02.2020 година, в землището на град Дупница е управлявал отпадъци от разнородни материали, с неустановен към момента вид и произход, не по установения ред и с това е създадена опасност за живота и здравето на другиго или са причинени немаловажни вреди на околната среда -  престъпление по чл. 353б, ал.1 от НК.