Обсъдиха водоснабдяването в община Банско

Няма отклонения в микробиологичния и физикохимичния състав на водата от чешмите

Кметът на Банско Иван Кадев проведе първата си работна среща с управителя на ВиК - Благоевград инж.Росица Димитрова.
Тя беше по инициатива на общинското ръководство на Банско във връзка с проблемите във ВИК сектора на територията на общината. На нея инж.Димитрова и домакините Иван Кадев, заместникът му Костадин Атанасов и секретарят Иван Докторов дискутираха въпросите, които предстои да се решават до края на годината и в дългосрочен план.
В разгара на туристическия сезон от особена важност е качеството на питейната вода и достатъчния дебит в Банско, затова и този въпрос беше един от поставените от кмета Кадев. Инж. Димитрова увери, че такива проблеми не съществуват засега. От ежеседмичните проби, които извършва РЗИ е видно, че няма отклонения в микробиологичния и физикохимичния състав на водата от чешмите в Банско. Констатирано е обаче, че някои хотели ползват неправомерни количества вода. За да се предотвратят нови злоупотреби, чрез използвания от ВиК софтуер, се прави мониторинг на всеки 15 мин., съобщи инж.Димитрова. В отговор на многобройните въпроси на гражданите на Банско за цената на водата в подножието на Пирин, тя обясни начина на ценообразуване – единна цена, препоръчана от КЕВР, съставена от седем компонента, най-важните от които са доставка, довеждане и пречистване. Няма да се допусне концесия на ВиК сектора, каза още инж.Димитрова.
Иван Кадев постави още въпроси за нуждата от допълнителни водохващания и довеждащи водопроводи за Банско, допълнителен резервоар в местността Кошерината, проектиране на т.н. воден цикъл за югоизточната част на града. Маркирани бяха като предмет на обсъждане на следващата работна среща и проблеми с ВиК в Добринище и Обидим.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен