На среща ще обсъждат мръсния въздух в Благоевград

Поканени са протестиращи, институции и фирма "Рубин 08"

Във връзка с поетия от кмета на Община Благоевград инж.Томов ангажимент за съдействие със справянето с един от най-важните проблеми за града – замърсяването на атмосферния въздух и в частност - дейността на Био ТЕЦ „Рубин“, намиращ се в Първа промишлена зона, собственост на „Рубин 08“ ООД с предмет на дейност производство на електрическа енергия от биомаса (слънчогледови люспи), днес от 14:00 часа в зала № 5 в сградата на общината ще се състои работна среща на представители на институциите, които в рамките на своите компетентности упражняват контрол върху дейността на дружеството.

На срещата са поканени представители на БИО ТЕЦ ,,Рубин“, Протестно движение „НЕе искам да дишам сажди в Благоевград“, БД „ЗБР“ – Благоевград, Регионална здравна инспекция – Благоевград, РДПБЗН – Благоевград, РИОСВ – Благоевград, Национален строителен контрол.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен