В Благоевград стартира данъчната кампания за местни данъци и такси

На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто

Днес в Благоевград започна данъчната кампания по заплащане на местни данъци и такса за битови отпадъци. Без промяна остават законоустановените срокове за плащане на данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци, а именно I-ва вноска до 30 юни и II-ра вноска до 31 октомври на годината за която са дължими. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

· За първото тримесечие – до 31 януари;

· За второто тримесечие – до 30 април;

· За третото тримесечие – 31 юли;

· За четвъртото тримесечие – до 31 октомври

Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали патентна декларация и в същия срок заплатят пълния размер на данъка, ползват отстъпка 5 на сто.

Данъчно задължените лица ще бъдат уведомени в срок до 1 март за размера на дължимите данъци, респективно такса за битови отпадъци чрез изпращане на годишните съобщения за задължения.

Начините по които може да бъде извършено плащането са:

ü В брой

· на касите на Дирекция „Местни данъци и такси“

· на касите на „Изипей“

· на касите на „Фаст пей“

ü В пощенски клон

· с пощенски запис за данъчно плащане

ü По банков път

· BIC: SOMBBGSF, IBAN:BG 87 SOMB 9130 84 13725344 при Общинска Банка АД

ü Онлайн

· Чрез Виртуален ПОС терминал на сайта на Община Благоевград: www.blgmun.comСнимка на Деня

Щрихи от Плевен