Избрани Новини

Съдят двама за причиняване на смърт при професионална непредпазливост

Технически ръководители и кранист нарушили нормативната уредба

Окръжна прокуратура – Благоевград е внесла за разглеждане в съда обвинителен акт срещу А.И.К. и А.М.К. за извършено от тях престъпление по чл.123, ал.1, пр.2 от НК.

Обвиняемият А.И.К. заемал длъжността „технически ръководител“ на строителен обект по трудов договор, сключен със „С.Д. – 1“ ЕООД. Започнал работа през м. юли 2014 г., като му било възложено да осъществява непосредствено оперативно ръководство и контрол по изпълнението на всички строително-монтажни и други видове строителни дейности.

Другият обвиняем по това наказателно производство е А.М.К., който работел като кранист на същия обект. Същият притежавал правоспособност за упражняване на професия „машинист на кулокранове над 160 тонметра“.

Изгражданият обект „Хотелски комплекс от категория 4 *  -  център за балнеология“ в района на с.Баня, община Разлог, представлявал сграда на четири етажа, партер и сутерен.

За изпълнение на някои видове СМР дружеството „С.Д. – 1“ ЕООД използвало подизпълнители, с които сключвало съответни договори. Едно от тях било „А.“ ЕООД, което отговаряло за проект, изработка, доставка и монтаж на ПВЦ дограма за горепосочения обект. Представител на това дружество - С.Х., преминал необходимите инструктажи в двете фирми.

На 26.02.2016 г. работникът изпълнил възложеният му курс, свързан с превоз, доставка и разтоварване на дограма (стъклопакети) на обекта. Три дни по-късно, на 29.02.2016 г., заедно с негов колега-монтажник - дограма, Х. извършвал същите задължения. Двамата натоварили готова дограма в цеха на дружеството-производител. Общото й количество било около 48 стъклопакета, тежащи по 30-40 кг всеки. Подредили ги на метална пирамида, захваната със специален болт за каросерията на лекотоварен автомобил, след което потеглили към обекта, където предстояло да ги разтоварят.

Всички тези дейности следвало да бъдат извършвани съгласно точно определените правила, съдържащи се в Наредбата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и в инструкцията на дружеството-изпълнител.

Във въпросния ден технически ръководител на обекта бил единствено обвиняемият А.И.К., който не създал необходима организация за осигуряване на безопасността на работниците при извършване на конкретните дейности по обекта. В резултат на това пирамидата от стъклопакети не била поставена устойчиво и плътно върху платформата на третия етаж на строителния обект. Поради това при разтоварването същата започнала да се клати, след което се обърнала и паднала върху пострадалия Х. Предпазният парапет на платформата се счупил и мъжът паднал на терасата на партерното помещение на обекта.

Незабавно бил подаден сигнал на тел.112. Пристигналият медицински екип от „ЦСМП” констатирал смъртта на работника.

Според изготвените на досъдебното производство експертизи, причините за падането на С.Х. се дължат на бездействие на техническия ръководител по отношение на контрола при изпълнение на СМР на обекта. Смъртта е вследствие и на допуснатите от краниста нарушения на нормативната уредба, в това число и за безопасно товарене и разтоварване на стъклопакети.

Предстои съдът да насрочи разпоредително заседание по делото.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)