Избрани Новини

Фермерите получават през 2020 г. над 1,45 млн.лева за мини мандри

Предстои да бъдат утвърдени указания по схемата

Ресурс от 1 452 500 лева за 2019 г. утвърди УС на ДФ „Земеделие“ по схемата за държавна помощ „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко”.
С този ресурс ще бъдат финансирани поетите ангажименти по сключени договори от 2019 г. в размер на близо 720 хил.лева, както и одобрените проекти от предстоящия нов прием за 2020 г. по схемата за държавна помощ.
Целта на помощта е да се подпомогнат малки и средни фермери и организации на производителите да преработват и реализират сами продукцията си на фермерските пазари и по този начин да увеличат доходите си. Кандидатите следва да са регистрирани съгласно Наредба № 26 за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.
Предстои да бъдат утвърдени указания по схемата, след което ще бъде отворен и прием за кандидатстване.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)