Глоба и обществено порицание за баща, неплащал издръжка на детето си

Близо три години не давал пари

Днес по силата на постигнато между страните споразумение, Районен съд – Благоевград наложи на В.Й.К. от град С. наказание „глоба“  в размер на 2 000 /две хиляди/ лева и наказание „обществено порицание“, което да се изпълни чрез обявяване на присъдата на информационното табло на Община С. за срок от един месец.
Мъжът се е признал за виновен за това, че в периода от месец септември 2016 г. до месец февруари 2019 г. /включително/ при условията на продължавано престъпление, след като е бил осъден да издържа своето малолетно дете, като й заплаща месечна издръжка в размер на 100 /сто/ лева, платима чрез нейната майка и законна представителка, съзнателно не е изпълнил задължението си в размер на две или повече месечни вноски, а именно 29 /двадесет и девет/ месечни вноски в размер на 2 900 лв.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"