110 млн.лева за Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси“ през 2020 г.

Операциите са свързани с подпомагане пазара на труда, ранното детско развитие и солидарната икономика

Осем процедури с общ бюджет над 110 млн. лв. ще бъдат реализирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ през 2020 г. Операциите са свързани с подпомагане пазара на труда, ранното детско развитие и солидарната икономика, съобщиха от Областния  информационен център – Благоевград.

Операциите в подкрепа на пазара на труда предвиждат адаптиране и оборудване на помещения за почасови грижи за деца от работодателите, мотивиране и обучение на безработни и стимулиране на граждани на ЕС да се реализират на българския пазар на труда.

През тази година Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. ще финансира създаване на детски кътове в офиси, учреждения и предприятия, които да се ползват от децата на техните служители. Всеки отделен проект по процедурата ще бъде от 50 0000 до 150 000 лева. За финансиране ще могат да кандидатстват работодатели, които, чрез обособяване на подходящо помещение и осигуряване на почасова грижа за деца, ще могат да окажат подкрепа на своите служители.

Работодатели, НПО, общини, образователни и обучителни организации и социални партньори ще могат да кандидатстват по време на новия прием на проекти по процедура „Транснационални партньорства“. С проекти до 150 000 лева, бенефициентите ще могат да въвеждат социални иновации, да обменят и прилагат добри практики и партньорски подходи в различни сфери на социално икономическия живот.

Над 3 000 деца и семействата им ще получат подкрепа по операция „Услуги за социално включване и подкрепа за ранно развитие“. Основната цел на операцията е да бъде повишено качеството на живот, социалното включване и ранното детско развитие чрез създаване на условия за развитие на интегрирани услуги за деца от уязвими групи, включително с увреждания, и в бедни райони. Над 2 000 роми, ползващи социални и здравни услуги, също ще бъдат ангажирани в образование или обучение, ще имат или ще си търсят работа. Общият бюджет на операцията е 30 млн. лв., които ще се отпуснат за изграждане и функциониране на новите центрове.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен