Регистърът на земеделските биопроизводители все още е непълен

Около 6 600 е броят на екологичните оператори у нас

Повечето фермери, които произвеждат биопродукция, вече са въвели данните си в новия регистър за бранша. Той е създаден с цел да има по-голяма прозрачност и да бъдат избягвани злоупотреби в производството на храни по биологичен начин, информира БНР.

Около 6 600 е броят на екологичните оператори у нас. Това означава, че все още има производители, които не са вписани в официалния регистър без да са обявени причините за това.

Според публичната информация в регистъра над 800 са биопроизводителите с изтекли договори, ограничени, отнети или изтекли сертификати - тоест те вече нямат право да упражняват дейността, за която са получили разрешение.

Регистърът на биологичните оператори има за цел да гарантира доверието по веригата производител-потребител.

Всеки оператор, който произвежда, преработва, търгува, съхранява или внася биологични продукти трябва да потвърждава информацията, която е въведена в регистъра.

Потвърждаването трябва да бъде направено в срок от 10 календарни дни от създаването на профила или от промяната на вписаните обстоятелства в него.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен