Избрани Новини

Кметът на Гърмен си намали заплатата

Общински съветници от ДПС се отказват от възнаграждения в полза на таксите в детските градини

С писмено предложение с входящ № ОС – 588 от 20. 12. 2019 година, групата от общински съветници на Движението за права и свободи в община Гърмен предлага местните парламентаристи да се откажат от получаване на месечно възнаграждание, в полза на таксите за децата в детските градини на общината. По техни думи, това ще бъде една от мерките за задържане на младите хора в общината и справяне с засилващия се демографски проблем.

И още едно похвално деяние:

Из докладна записка до Общински съвет - Гърмен:
"...Посредством писмо с вх. No. ОС-563/16.12.2019 г., кметът на община Гърмен Феим Иса уведомява общинския съвет, че желае месечното му трудово възнаграждение да бъде намалено от 2420 лв. на 2000 лв., считано от 1.01.2020 г... "Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)