На 22 декември честваме Света Анастасия, пише pravoslavieto.com. Тя била дъщеря на знатен и богат римлянин. Баща й бил езичник, но майка й изповядвала християнската вяра. В онова време (III в.) знатните римляни, като уважавали науката, полагали големи грижи за възпитанието на децата. Възпитанието на Анастасия било поверено на учителя Хрисогон, известен със своя ум и ученост. От своята майка и от учителя си Анастасия била въведена в християнската вяра.

Анастасия била омъжена от баща си против волята й за един богат и знатен римлянин езичник, човек с груб и жесток характер. Анастасия проявявала внимание към страдащите. Често облечена в прости дрехи, придружена от вярната си слугиня, тя посещавала тъмниците, изпълнени в това време с християни, и всякак залягала да облекчи участта на страдащите за Христа.

Положението на Анастасия постепенно се влошавало. Мъжът й от ден на ден се отнасял с нея по-сурово с нея, тя загубила надежда, че ще остане жива. След известно време нейният съпруг бил изпратен някъде от императора и по пътя починал. Анастасия, която сред тежките страдания се била още повече привързала към закона Господен, посветила целия си живот на служене на Бога и на ближните.

Когато управителят разбрал, че такава видна римлянка е християнка, той донесъл за нея на царя. След неуспешни опити да я отклонят от вярата й, Анастасия била привързана към четири стълба и изгорена в 290 г. Една християнка погребала тялото й, което останало невредимо в огъня. Мощите й след това били отнесени в Цариград.