В Белица представиха новия проект "Културен мост през вековете"

Ще бъдат организирании панаири на туризма в Белица и в общините Делчево, Виница и Кочани

В Белица се проведе промоционална откриваща пресконференция „Културен мост през вековете“ по проект „Културен мост през вековете“. Водещ партньор е Народно читалище „Георги Тодоров 1885“ - Белица, с партньор Центъра за развитие на Източен планов район. Общият бюджет на проекта е 406.222,44 €, от които за Народно Читалище „Георги Тодоров 1885“ – 221.034,82 €.

На пресконференцията бяха представени 14-те дейности, които ще се изпълняват в рамките на 22 месеца, сред които обучение за туристически водачи с фокус върху културните забележителности, етническите, местните традиции и начин на живот и наличните туристически услуги, съхранителни и възстановителни ремонтни работи ИСАР-Щип за подобряване качеството на туристическата инфраструктура, опазване на културното наследство, опазване и реставрация на църквата "Свети Власие„, изграждане на 146 метров път, изграден от камък за достъп и осветление, електрификация на пътя за средновековната църква „Св. Власие“, рехабилитация на читалището в Белица – етап 2.
В рамките на проект „Културен мост през вековете“ са предвидени вътрешни ремонтни работи - подови настилки, водоснабдяване и канализация, отопление, електрически системи и др. и оборудване на сградата, изграждане на платформа в читалището и рампа за хора с увреждания.
Ще се проведат два тридневни семинара, посветени на управлението на двете трансгранични дестинации за представяне на управленските структури, ръководени от местните власти, отговарящи за развитието на туризма, неправителствените организации и организациите за подкрепа на бизнеса в туристическия сектор, включително местните търговски представители и занаятчии.
За популяризиране на уникалното културно и природно наследство на Източния регион ще бъде организирани панаир на туризма в Белица и в общините Делчево, Виница и Кочани. Панаирът ще представи културата и природното наследство на общините от Източен район на община Белица - България и Северна Македония включително и съществуващата туристическа оферта, като нематериалното културно наследство ще бъде представено чрез излъчване на 3D видео картиране и други клипове, свързани с фолклора, музика и други културни особености на Източния регион.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен