Културен мост през вековете прави отново Белица

Представят съвместен проект със Северна Македония

Във връзка с изпълнението на дейност 1 “Промоционална откриваща пресконференция” по проект „Културен мост през вековете“, Договор за субсидия № РД-02-29-231 / 4.09.2019 г., с водещ партньор читалище „Георги Тодоров 1885 ”, Община Белица и партньор по проекта Център за развитие на Източен планов район, финансиран от INTERREG-IPA CBC България - Република Северна Македония, се организира промоционална откриваща пресконференция „Културен мост през вековете“ по проект „Културен мост през вековете“.
Конференцията ще се проведе в Белица на 5.12. с начален час 13:30 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Белица, ул.„Георги Андрейчин“ № 15.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"