Създават клъстер за иновации в агро-продуктите в Разлог

При голям интерес се проведоха четири обучителни сесии

При голям интерес преминаха четирите обучителни сесии за създаване на клъстер за иновации в агро-продуктите в Разлог. Събитията бяха проведени от 19-ти до 22-ри ноември, застъпени бяха теми за основните проблеми на млекопроизводителите и млекопреработвателите, маркетингови въпроси, пласиране на продукцията, иновативни продукти и представяне на добри практики.

Община Разлог си поставя за цел да подпомогне млекопроизводителите и млекопреработвателите за интегриране на иновации в тяхното производство чрез създаване на клъстер за иновации в агро-продуктите. Клъстерът с център Разлог обхваща територията на всички общини от област Благоевград. Това става възможно благодарение на изпълнението на проект „Клъстери за иновации в агро-продуктите“, с акроним “AgroLabs”, по програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“. За целия регион агро - хранителният сектор има важна социално-икономическа роля - особено в селските общности, където е основен елемент за развитието на региона. Повечето ограничения, които често се срещат в селските райони, са липса на иновации и производителност, качество и безопасност на храните, трудности при популяризирането на продукти и достъп до финансиране.

В изпълнение на проекта Община Разлог си партнира със Софийския университет „Св.Климент Охридски“, Региона на Централна Македония, Гърция, Кипърския университет по технологии,  Агенцията за развитие на Лимасол, Кипър, Селскостопанския университет в Тирана, Община Фиер, Албания.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен