Избрани Новини

Ще санират кметските сгради в Добринище, Банско и село Места

Размерът на субсидията е 390 хил.лв., а частното финансиране е 44 413 лв.

Община Банско сключи договор с Държавен фонд земеделие по Програмата за развитие на селските райони за проект „Подобряване на енергийната ефективност на административни сгради на територията на Община Банско - кметство в гр.Добринище, кметство в с.Места и административна сграда в гр.Банско”.
Проектът е по приоритетна ос „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”. Размерът на одобрената субсидия е 390 хил.лв., а частното финансиране е 44 413 лв. Проектът трябва да бъде изпълнен до 19 ноември 2022 год. С него се цели намаляване на разходите за енергия в обекти и сгради, които се поддържат от общинския бюджет и привеждане на сградния фонд към изискванията на закона и наредбите за енергийната ефективност.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)