Правителството се разпореди с имот в Марикостиново

Снимка:

Община Петрич

Автор:

blagoevgrad.utre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Марикостиново си намери лекар чрез обява във Фейсбук

"Български пощи“ ЕАД ща продадат чрез пряко договаряне своя дял в недвижим имот в селото

Министерският съвет прие решение, според което „Български пощи“ ЕАД ща продадат чрез пряко договаряне своя дял в недвижим имот в с.Марикостиново, община Петрич. Съсобственикът е изразил желание да купи частта на дружеството, като е поел ангажимент при прехвърляне на имота „Български пощи“ ЕАД да запазят вещно право на безсрочно и безвъзмездно ползване на две помещения, необходими за технологичните нужди на пощенската станция в с.Марикостиново. Продажбата ще се извърши по цена, не по-ниска от определената от независим оценител.