РС - Благоевград проведе първата видеконференция между България и Великобритания

Тя бе за разпит на свидетел по наказателно дело

На 18.11. т.г. в Районен съд - Благоевград се осъществи първият успешен за целия Софийски апелативен район видеоконферентен разпит на свидетел с Великобритания. Видеоконференцията беше направена със съда в Телфорд, Кралство Великобритания, за дистанционен разпит на свидетел по наказателно дело №226/2019г. За целта имаше и специализиран провайдър, ползван от съдилищата във Великобритания. Разпитът беше осъществен отново с техника, предоставена на Благоевградския районен съд чрез ръководителя на Апелативен съд - София и въз основа на решение на Комисията по IT-технологии във ВСС, след изграждането в Районния съд на Благоевград на специализиран и защитен АЙ ПИ адрес за видеоконференции и проведена електронна кореспонденция и комуникация между съдебния състав по делото в лицето на съдия Екатерина Николова и служители в Районен съд - Благоевград, съдии в Окръжния съд на Телфорд и служители в Централизираният офис за съдебно обслужване с видеоконференции във Великобритания.

Разпитаният свидетел бе поискан от защитата, той е български гражданин, който работи и живее от години във Великобритания, заради което не можеше да се яви и участва в съдебния  процес в България. Той твърдеше, че е очевидец на подписването на документ за финансова помощ /заем/ от подсъдимия К.Ч. и пострадалия П.Б., за който договор Районната прокуратура в Благоевград сочи, че е неистински/придаден му е вид, че е подписан от подсъдимия и пострадалия, без това да е така/ и затова е повдигнала на подсъдимия Чакъров по наказателното дело и обвинение за извършено документно престъпление, по чл. 316, вр. с чл.309, ал.1 от НК /ползване на този неистински документ пред Окръжен съд – Благоевград и в рамките на заведено в този съд гр.д.№162/2017г., спряно към момента и до приключване на наказателно дело №7 от 2019г. на РС - Благоевград.
С разпита на свидетеля В. приключи събирането на доказателства в процеса и изясняване на делото от фактическа страна и същото бе насрочено за съдебни прении.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"